Земеделска земя

Начална цена: 7840.00 лв. Покажи в EUR

10000 кв.м., Цонево
село Цонево м-ст Дележ Дере

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Людмил Станев Станев
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 13:45
Публикувана на: 14.10.2019 14:19

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ОВОЩНА ГРАДИНА ОТ 10 /ДЕСЕТ/ декара, находяща се в с. Цонево, Община Дългопол, Област Варна, трета категория, в местността "ДЕЛЖЕ ДЕРЕ", представляваща имот № 605048 /шест нула пет нула четири осем/ по плана за земеразделяне, при граници: имот с № 605047, № 605052, № 605049 и № 600039, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 -528/22.02.2018 г. на изпълнителен директор на АГКК поземлен имот с идентификатор №78519.605.48/седем, осем, пет, едно девет, точка, шест, нула, пет, точка, четири, осем/, находящ се в местност "ДЕЛЖЕ ДЕРЕ", с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна, с площ 9997 /девет хиляди деветстотин деветдесет и седем/ кв.м., с трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - овощна градина, категория на земята при непоивни условия - 3 /трета/, при съседи - 78519.605.49,78519.605.56, 78519.605.52, 78519.605.47

ЧСИ

Име: Людмил Станев Станев
Служебен номер: 895
Телефон: 052 600 509
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Радко Димитриев №7, ет.6, офис 2
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://si895.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Людмил Станев Станев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3991
  • Продажба на МПС: 258
  • Продажба на имущество: 298