Гараж

Начална цена: 6220.80 лв. Покажи в EUR

16 кв.м., ДОБРИЧ

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 06.12.2019 08:30
Публикувана на: 15.10.2019 10:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- Гараж в сграда, с административен адрес: гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, ж.к. “Иглика” 1, ет. 1, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №72624.612.81.6.9 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, едно, осем, точка, шест, точка, девет/, с площ от 15.62 кв.м. /петнадесет цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра/ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед РД – 18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АК, който самостоятелен обект се намира в сграда №6 /шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор №72624.612.81 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, две, точка, осем, едно/, при граници и съседи: на същия етаж №72624.612.81.6.8, под обекта: няма, над обекта: няма Описание: гаражът е разположен в едноетажна сграда с гаражи в ж.к. „Иглика. Сградата граничи с други сгради-гаражи и жилищни сгради с добър вид. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: - възбрана №29, том 1, книга ВЪЗБРАБИ, дв.вх.рег.№408/19.01.2018 г.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3672
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 263