Търговски имот

Начална цена: 133650.00 лв. Покажи в EUR

6043 кв.м., ПЪРВОМАЙ
ул. „Братя Миладинови“ № 78

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Ангел Николов Ангелаков
Срок: от 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 22.11.2019 14:30
Публикувана на: 15.10.2019 14:10

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УПИ VIII (УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ОСЕМ РИМСКО) – производствена и складова дейност по регулационни план на град Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив, одобрен със Заповед № РД - 15 - 665 / 02.12.2013 г.. издадена от кмета на гр. Първомай, находящ се обл. Пловдив, общ. Първомай, гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови“ № 78 с площ на урегулирания имот от 1522 /хиляда петстотин двадесет и два/ кв.м., ведно с находящи се в имота масивна сграда с площ 770 /седемстотин и седемдесет/ кв.м. и масивна сграда с площ 10 /десет/ кв.м., при граници на УПИ -то: улица, УПИ IX - произв. и складова дейност, УПИ VIII - произв. и складова дейност. Уличната и дворищна регулация са приложени. УПИ IX (УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ДЕВЕТ РИМСКО) – производствена и складова дейност с предназначение за производствена дейност по регулационния план на град Първомай, одобрен със Заповед № РД - 15 - 665 / 02.12.2013 г.. издадена от кмета на общ. Първомай, находящ се в обл. Пловдив, общ. Първомай, гр. Първомай, ул. „Братя Милалинови“№ 78 площ на урегулирания имот 4521 /четири хиляди петстотин двадесет и един/ кв.м., ведно с масивна сграда с площ по акт за собственост 1320 /хиляда триста и двадесет/ кв. м., по скица с площ от 1041,70 кв. м., басейн с площ 140 /сто и четиридесет/ кв.м., при граници на УПИ -то : улица, УПИ II - консервна промишленост, улица и УПИ VIII - произв. и складова дейност. Уличната и дворищна регулация са приложени.

ЧСИ

Име: Ангел Николов Ангелаков
Служебен номер: 826
Телефон: 032 625 993
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Райко Даскалов №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ангел Николов Ангелаков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3935
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 298