Многостаен апартамент

Начална цена: 28000.00 лв. Покажи в EUR

161 кв.м., Белене
ул. Любен Каравелов № 16, ет. 3

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Петьо Ангелов Петков
Срок: от 29.10.2019 до 29.11.2019
Обявяване на: 02.12.2019 09:30
Публикувана на: 15.10.2019 14:46

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с адрес град Белене, община Белене, област Плевен, на улица “Любен Каравелов’ № 16 /шестнадесет/, етаж 3 /трети/, който обект съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Белене, одобрени със Заповед № РД-18-5В/24.09.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, е с идентификатор № 03366.602.928.4.5 (три хиляди триста шестдесет и шест/ точка/ шестстотин и две/ точка/ деветстотин двадесет и осем/ точка/ четири/ точка/ пет), намиращ се в сграда № 4 /четири/, разположена в общински поземлен имот с идентификатор № 03366.602.928 (три хиляди триста шестдесет и шест /точка /шестстотин и две/ точка/ деветстотин двадесет и осем), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на ниво 1 /едно/, със застроена площ на апартамента 160.57 кв.м. /сто и шестдесет цяло и петдесет и седем стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- имот № 03366.602.928.4.6, под обекта - имот № 03366.602.928.4.3, над обекта- няма, ведно с принадлежащото за обекта право на строеж и припадащите се идеални части от общите части на сградата Имотът е построен до етап „груб стоеж“ и не е въведен в експлоатация. Поради факта че ипотекарния собственик ЕТ „РДК-Инженеринг – Поля Костова“ е регистриран по ЗДДС, върху окончателната продажна цена се дължи ДДС. Върху имота в полза на „Банка ДСК“ ЕАД има учередена договорна ипотека вписана на 21.01.2010г., с вх. рег. №186 от 21.01.2010г., акт том 1, акт номер 3, наложена възбрана по и.д. 20157560401335 по описа на ЧСИ Цветозар Найденов в полза на „Уникредит Булбанк“ АД, вписана на 11.02.2016г. с дв.вх. № 285, акт том 1, акт номер 13, наложена възбрана в полза на „Банка ДСК“ ЕАД по изпълнително дело № 20179050401121 по описа на ЧСИ Петьо Петков.

ЧСИ

Име: Петьо Ангелов Петков
Служебен номер: 905
Телефон: 064 977 826
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, ет. 5, офис 508
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петьо Ангелов Петков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3672
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 263