Етаж от къща

Начална цена: 26157.60 лв. Покажи в EUR

81 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
ул. „Йордан Митрев“ № 9-А, ет. 2

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Елица Боянова Христова
Срок: от 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 22.11.2019 09:00
Публикувана на: 16.10.2019 15:43

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/4 (една четвърт) идеални части от УПИ № ІІІ-3585 (трети, отреден за имот планоснимачен номер три хиляди петстотин осемдесет и пети) в квартал 333 (триста тридесет и трети) по плана на гр. Кюстендил, с площ от 668. 00 (шестстотин шестдесет и осем) кв. метра, при граници на УПИ: ул. „Йордан Митрев“ и УПИ №№ ІІ-3586 VІІ-3580, ІV-3584 и V-3583 в кв. 333 по плана на гр. Кюстендил, както и реално – целия втори жилищен етаж от двуетажната масивна жилищна сграда – югозападен близнак, построена в гореописания УПИ, който етаж се състои от коридор, дневна, спалня, детска стая, кухня с трапезария и балкон, баня с тоалетна, със застроена площ от 80.88 /осемдесет цяло и осемдесет и осем стотни/ кв. метра, ведно с прилежащите на жилищния етаж 1/2 (една втора) идеални части от зимничните помещения в сутерена, от таванските помещения, от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, а по кадастралната карта на града с последно изменение със заповед КД-14-10-279/22.08.2011г. На началника на СГКК Кюстендил, представляващ ¼ ид. ч от Поземлен имот 41112.503.2548 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, поземлен имот две хиляди петстотин и четиридесет и осем/ с площ от 676. 00 квадратни метра, ТПТ: Урбанизирана, НТП: ниско застрояване, стар идентификатор: 41112.503.1646, 41112.503.1647, при съседи на ПИ: 41112.503.1644, 41112.503.1645, 41112.503.1650, 41112.503.1649, 41112.503.1648, 41112.503.1459 и 41112.503.1642 , ведно със самостоятелен обект в сграда 41112.503. 2548.1.2 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и три, поземлен имот две хиляди петстотин и четиридесет и осем, сграда едно, самостоятелен обект в сграда две/ с площ: няма данни, с административен адрес гр. Кюстендил, ул. „Йордан Митрев“ № 9-А, ет. 2 с предназначение: жилище, апартамент, прилежащи части: ½ ид.ч от мазетата, ½ ид.ч. от тавана, ½ ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при съседи на самостоятелния обект: на същият етаж: няма, под обекта: 41112.503.2548.1.1 и над обекта: няма, стар идентификатор: 41112.503.1646.1.1

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Елица Боянова Христова
Служебен номер: 743
Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов No7, ет.3, офиси 9, 10
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://www.elitsa-hristova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Елица Боянова Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3955
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298