Етаж от къща

Начална цена: 37132.00 лв. Покажи в EUR

111 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
ул. „Камчия“ № 20

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Елица Боянова Христова
Срок: от 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 22.11.2019 09:20
Публикувана на: 16.10.2019 15:52

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

63/263 /шестдесет и три върху двеста шестдесет и три/ идеални части от Поземлен имот с идентификатор № 41112.503.380 /землище четирдесет и една хиляди и сто и дванедесет кадастрален район петстотин и три, поземлен имот триста и осемдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на изп. Директор на АГКК с площ от 262 кв.м. с трайно предназначение „Урбанизирана“, НТП „ниско застрояване до 10 м“ с административен адрес гр. Кюстендил, ул. „Камчия“ № 20, стар идентификатор-няма, номер по предходен план 5803, квартал 17, парцел: VІ при съседи: Поземлен имот с идентификатор № 41112.503.381; № 41112.503.379; № 41112.503.273; № 41112.503.376, ведно със самостоятелен обект с идентификатор № 41112.503.380.1.1 /землище четирдесет и една хиляди и сто и дванедесет кадастрален район петстотин и три, поземлен имот триста и осемдесет, сграда 1, обект 1/ с площ от 111 /сто и единадесет/ кв.м., с предназначение: жилище, апартамент, при граници и съседи на самостоятелния обект: на същия етаж – няма, под обекта: няма, над обекта: 41112.503.380.1.2, находящ се в построената в имота сграда с идентификатор № 41112.503.380.1 /землище четирдесет и една хиляди и сто и дванедесет кадастрален район петстотин и три, поземлен имот триста и осемдесет, сграда 1/ с площ от 111 /сто и единадесет/ кв.м., с предназначение: жилищна сграда - многофамилна, а по нотариален акт представляващ 63/263 /шестдесет и три върху двеста шестдесет и три/ идеални части от УПИ VІ-674 /парцел шести за имот с номер шестотин седемдесет и четири/ в квартал 17 /седемнадесети/ по плана на гр. Кюстендил, целият с площ 263 кв.м./двеста шестдесет и три квадратни метра/, при граници и съседи по скица: ул. Камчия, ул. „Г. Друмохарски“, УПИ V-675,УПИ VІІ-676, 677, заедно с първия етаж от построената в имота триетажна жилищна сграда, с вход и стълбище откъм улица „Камчия“, състощ се от хол, спалня, детска стая, столова, кухненски бокс, баня, тоалетна и тераса, ведно с 1/2 /една втора/идеална част от мазето и подстълбището за въглища

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Елица Боянова Христова
Служебен номер: 743
Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов No7, ет.3, офиси 9, 10
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://www.elitsa-hristova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Елица Боянова Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3954
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298