Земеделска земя

Начална цена: 22001.83 лв. Покажи в EUR

18002 кв.м., Каменар

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Станимира Костова - Данова
Срок: от 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 19.11.2019 14:10
Публикувана на: 17.10.2019 11:04

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

18 002 кв.м ид. части от Поземлен имот с идентификар 35701.34.4 /три пет седем нула едно точка три четири точка четири/, находящ се в с. Каменар, община Варна, област Варна, местност КАЙНАЦИТЕ, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11/13.01.2017г., на Изпълнителен директор на АГКК, с площ : 36 001 кв.м, трайно предназначение на територията : Земеделска, начин на трайно ползване : Нива, категория при неполивни условия: 5 /пета/, стар иденфитикатор : няма, номер по предходен план : 034004, съседи : 35701.34.5, 35701.34.6, 35701.34.7, 35701.34.12, 35701.34.13, 35701.34.9, 35701.34.10, 35701.34.11, 35701.34.3, 53691.75.15, 35701.34.19.

ЧСИ

Име: Станимира Костова - Данова
Служебен номер: 718
Телефон: 052 630140
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул."Воден" №7
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Станимира Костова - Данова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4025
  • Продажба на МПС: 259
  • Продажба на имущество: 298