Къща

Начална цена: 11029.00 лв. Покажи в EUR

100 кв.м., Джигурово

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
Срок: от 18.10.2019 до 18.11.2019
Обявяване на: 19.11.2019 13:00
Публикувана на: 17.10.2019 11:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3(една трета) идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – УПИ IX /девети/ с планоснимачен №5 /пет/, в кв. 5 /пети/ по плана на с. Джигурово, общ. Сандански, обл. Благоевград от 1990г., с площ за целия от 1520 /хиляда петстотин и двадесет/ кв.м., при съседи: УПИ – VIII /осми/, УПИ – IV /четвърти/, УПИ – X /десети/ и улица, ВЕДНО с построената в северната му част 1/3(една трета) идеална част от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от жилищен етаж и мазе със декларирана застроена площ за етажа от 100 /сто/ кв.м. и за мазето от 50 /петдесет/ кв.м. и 1/3(една трета) идеална част от СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА – НАВЕС с декларирана площ от 40 /четиридесет/ кв.м. 1.Подробно описание на Урегулиран поземлен имот ІХ: Поземления имот е с почти правилна форма с лека денивелация посока – югоизток. По имотни граници от север е изградена ограда на телена мрежа на циментови колци. От запад от към улицата в незастроената част е изградена подпорна стена от каменна зидария на Н=1,00м., останалата част имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. Частично в незастроената част имота е застлан с бетон, а останалата част е обработваема. В имота има Ел. инсталация и водопроводна мрежа, като в имота е изградена външна паянтова тоалетна на септична яма. Имота се намира в края на строителните граници на селото в североизточната му част. Достъпът до имота се осъществява по черен път. В имота са изградени два броя двуетажни сгради на сключено застрояване в северозападната му част и три броя паянтови сгради - селскостопански постройки с частично тухлени външни и вътрешни преградни стени и дървени покривни конструкции. Забележка: До входа на парцела е застроена едноетажна стопанска сграда със застроена площ от 16.00кв.м., без необходимата строителна документация за нейното изграждане. Покръвет на същата е двускатен дървен ламарина и външни оградени стени от тухлена зидария. 2.Подробно описание на Двуетажна масивна жилищна сграда с пристройка: Сградата е двуетажна, масивна с тухлени външни и вътрешни преградни стени и дървен гредоред. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени са на тухлена зидария, частично от южната страна – варова мазилка. входна врата – дървена. Достъпът до второ ниво се осъществява по вътрешна двураменна стълба със стоманобетонно първо рамо и дървени стъпала на второто рамо. Първия етаж се състои от четири стаи и обслужващ коридор. Двете стаи от южната страна на сградата са с под – дървени дюшеме, стени и таван – варова мазилка и латекс. Двете стаи от северната страна – едната е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка, а другата е с под – циментова замазка, стени – тухлена зидария, таван – дървен гредоред. Коридора е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Второ ниво се състои от четири стаи, обслужващ коридор и тераса. Три от стаите са с под – дървени дюшеме, а четвъртата с дъбов паркет. По стени и таван в три от стоите са с варова мазилка и латекс, а четвъртата по стени – тапети. Обслужващия коридор е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Терасата е с под – циментова замазка, парапет – плътни метални елементи. Дограма на сградата – еднокатна дървена. Вътрешни врати – дървени. Пристройката към жилищната сграда е двуетажна, масивна със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с тухлена зидария, частично по фасада от юг на второ ниво – варова мазилка. достъпът до второ ниво се осъществява от коридора на второто ниво на жилищната сграда и посредством външната тераса. На първо ниво пристройката се състои от две преходни стаи с под – циментова замазка, частично дефектирала, стени и таван – варова мазилка. второ нива се състои от: стая и тераса. Стаята е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. терасата е с под – циментова замазка, парапет – плътни метални елементи. Сграда има изградена Ел. инсталация. дограма еднокатна дървена. Врати – дървени. 3. Подробно описание на Стопанска постройка – навес: Представлява едноетажна паянтова сграда с частично тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът е скатен дървен с керемиди. По данни на съсобственика пристройката е изградени през 1982г., а основната жилищна сграда през 1959г. Забележка: При изнасяне на публична продан ще бъдат изнесени 1/3(една трета) идеална част от гореописаните недвижими имоти Обща начална цена 11 029лв./единадесет хиляди и двадесет и девет лева./

ЧСИ

Име: Александър Борисов Цанковски
Служебен номер: 701
Телефон: 073 - 831138
E-mail: [email protected]
Адрес: Благоевград, ул."Христо Татарчев"№38, вх.А, ет.1, ап.1А
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://tsankovski.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Александър Борисов Цанковски

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3976
  • Продажба на МПС: 256
  • Продажба на имущество: 293