Земеделска земя

Начална цена: 350.00 лв. Покажи в EUR

1999 кв.м., Априлово
с. Априлово, общ. Горна Малина

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Владимир Людмилов Цачев
Срок: от 17.10.2019 до 17.11.2019
Обявяване на: 18.11.2019 00:00
Публикувана на: 17.10.2019 13:38

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

¼ /една четвърт/ идеална част от Поземлен имот с начин на трайно ползване Нива, с площ по скица от 2.000 дка /два декара/, а по документ за собственост от 1,999 дка /един декар деветстотин деветдесет и девет кв.м./, находяща се в землището на с. Априлово, Общ. Горна Малина, Обл. София, ЕКАТТЕ 00549, четвърта категория при неполивни условия, в местността „Дворища“, съставляващ имот № 048013 /четиридесет и осем хиляди и тринадесети/ по плана за земеразделяне на селото, при граници и съседи: Имот № 048012 – нива на наследниците на Стояна Велинова Монева, Имот № 048023 – Нива на Трайко Георгиев Паунов, Имот № 048002 – полски път на Общ. Горна Малина и Имот № 048001 – полски път на Общ. Горна Малина

ЧСИ

Име: Владимир Людмилов Цачев
Служебен номер: 926
Телефон: 0725 66 - 898
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №5
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://tsachev.com
Виж всички активни обяви за имоти на Владимир Людмилов Цачев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3819
  • Продажба на МПС: 248
  • Продажба на имущество: 287