Земеделска земя

Начална цена: 1512.00 лв. Покажи в EUR

4166 кв.м., Медковец

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 26.11.2019 09:00
Публикувана на: 18.10.2019 10:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1. ИМОТ с № 199039 в землището на с. Медковец с ЕКАТТЕ 47593, общ. Медковец, с площ на имота 4.165 дка, с начин на трайно ползване – НИВА, втора, трета и четвърта категория на земята, находяща се в местността “Греда” при граници и съседи: № 199038 – Лозе на насл. на Горана Иванова Ванова; № 199040 – Лозе на насл. на Андрей Илиев Кольов, № 000601 – Полски път на Община Медковец; № 199077 – Лозе на Найден Георгиев Найденов и № 199076 – Лозе на Йорданка Георгиева Найденова, а по скица на АГКК представлява ПИ с идентификатор №47593.199.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1815/05.11.2018г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с.Медковец, местност „Греда“, с площ: 4166 кв.м., Трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 4, номер по предходен план: 199039, при съседи: 47593.199.77, 47593.201.601, 47593.199.40, 47593.199.38, 47593.199.76.

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3627
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262