Земеделска земя

Начална цена: 53100.00 лв. Покажи в EUR

4701 кв.м., Григорево
с.Григорево, местност "Вържески ливади", община Елин Пелин, Софийска област

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 20.11.2019 09:00
Публикувана на: 18.10.2019 13:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Ливада с площ от 4.701 (четири декара седемстотин и един квадратни метра), съставляваща имот с планоснимачен номер 19024 (деветнадесет хиляди и двадесет и четири), находящ се в землището на с. Григорево, община Елин Пелин, област София, местност „Вържески ливади“, при граници и съседи: имот с планоснимачен номер 19023 (деветнадесет хиляди двадесет и три), ливада – собственост на наследниците на Станчо Стойнов Цеов, имот с планоснимачен номер 19012 (деветнадесет хиляди и дванадесет), ливада – собственост на наследниците на Стоян Йорданов Влъчков, имот с планоснимачен номер 19011 (деветнадесет хиляди и единадесет), ливада – собственост на наследниците на Стоян Стефанов Атанасов, имот с планоснимачен номер 19013 (деветнадесет хиляди и тринадесет), ливада – собственост на Надежда Веселинова Петрова, имот с планоснимачен номер 19025 (деветнадесет хиляди и двадесет и пет), ливада – собственост на Тинка Иванова Трайкова и имот планоснимачен номер 58 (петдесет и осем), общински път – четвърти клас, собственост на Община Елин Пелин. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 53 100 лв. /петдесет и три хиляди и сто лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден през времетраенето на публичната продан, по местонахождението му в землището на с.Григорево, община Елин Пелин, област София, местност „Вържески ливади“.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3952
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 294