Земеделска земя

Начална цена: 60460.00 лв. Покажи в EUR

7539 кв.м., Нови хан
с. Нови хан, община Елин Пелин

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Васил Ангелов Недялков
Срок: от 19.10.2019 до 19.11.2019
Обявяване на: 20.11.2019 09:00
Публикувана на: 18.10.2019 13:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот, находящ се в землището на с. Нови хан, община Елин Пелин, област София, с площ от 7.539 дка. (седем декара и петстотин тридесет и девет кв. метра), седма категория, с начин на трайно ползване - пасище, мера, съставляващ имот №001040 (хиляда и четиридесети) в землището на селото в местността „Турски гробища“, при граници и съседи на имота по скица: имот с №021028 – нива на „Грийнвилиджис“ ООД, имот №000786 – полски път на община Елин Пелин, имот №000782 – път IV кл. на община Елин Пелин и имот №001039 – гора в зем. земи – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 60 460 лв. /шестдесет хиляди четиристотин и шестдесет лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в с.Нови хан, община Елин Пелин, област Софийска.

ЧСИ

Име: Васил Ангелов Недялков
Служебен номер: 864
Телефон: 0721 – 66041
E-mail: [email protected]
Адрес: Костинброд, ул. Г.С.Раковски 2А
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Васил Ангелов Недялков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3954
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298