Производствен имот

Начална цена: 174452.00 лв. Покажи в EUR

2920 кв.м., Нови хан
с. Нови хан, общ. Елин Пелин

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Владимир Людмилов Цачев
Срок: от 21.10.2019 до 21.11.2019
Обявяване на: 22.11.2019 10:00
Публикувана на: 18.10.2019 13:56

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

I. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Нови Хан, община Елин Пелин, Софийска област, с площ от 1460 кв.м. /хиляда четиристотин и шестдесет квадратни метра/ съгл. акт за собственост, а съгл. скица, издадена от община Елин Пелин – 1600 кв.м. /хиляда и шестотин квадратни метра/, който по плана на селото, одобрен със Заповед №03873/03.12.1967г. и изменен със Заповеди №302/1983г и №13/07.05.1987г., съставляща имот с планоснимачен номер 381 /триста осемдесет и първи/, за който е отреден парцел V /пети/ в квартал 43 /четиридесет и трети/, заедно с построените в него: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – „ФАБРИЧНА“ със застроена площ от 1090 кв.м. /хиляда и деветдесет квадратни метра/, ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – „МАСОПОДГОТВИТЕЛНО“ със застроена площ от 122 кв.м. /сто двадесет и два квадратни метра/, при съседи на имота по акт за собственост: улица, парцел XV – 690, парцел VI – 380, парцел VII – 382, парцел VI – 381 и съседи на имота по скица: улица, парцел XV – 690, парцел IV – 380, парцел VII – 382, парцел VI – 381 и парцел III – 379. II. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Нови Хан, община Елин Пелин, Софийска област, с площ от 1460 кв.м. /хиляда четиристотин и шестдесет квадратни метра/ съгл. акт за собственост, а съгл. скица, издадена от община Елин Пелин – 1260 кв.м. /хиляда двеста и шестдесет квадратни метра/, който по плана на селото, одобрен със Заповед №03873/03.12.1967г. и изменен със Заповеди №302/1983г и №13/07.05.1987г., съставляща имот с планоснимачен номер 381 /триста осемдесет и първи/, за който е отреден парцел VI /шести/ в квартал 43 /четиридесет и трети/, заедно с построените в него: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – „АДМИНИСТРАТИВНА“ със застроена площ от 320 кв. м. /триста и двадесет квадратни метра/ и НАВЕС без оградни стени със застроена площ от 315 кв.м. /триста и петнадесет квадратни метра/, при съседи на имота по акт за собственост и по скица: от две страни улици, парцел VII – 382 и парцел V – 381.

ЧСИ

Име: Владимир Людмилов Цачев
Служебен номер: 926
Телефон: 0725 66 - 898
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, пл. Независимост №5
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://tsachev.com
Виж всички активни обяви за имоти на Владимир Людмилов Цачев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3776
  • Продажба на МПС: 243
  • Продажба на имущество: 269