Хотел

Начална цена: 302880.00 лв. Покажи в EUR

278 кв.м., Правец
ул. Генерал Гурко 4а

Окръжен съд: Софийски окръжен съд
ЧСИ: Магдалена Людмилова Стоянова
Срок: от 28.10.2019 до 28.11.2019
Обявяване на: 29.11.2019 10:00
Публикувана на: 21.10.2019 16:37

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ - XIII /тринадесети/ - ЗА ХОТЕЛ И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, с площ от 524 /петстотин двадесет и четири/ кв. метра, в кв. 19 /деветнадесети/ по регулационния план на гр. Правец, община Правец, област Софийска, при граници: изток - Озеленяване и УПИ X /десети/ - За поща, от север - Озеленяване, от запад - улица от о.т. 690 /шестстотин и деветдесет/ до о.т. 708 /седемстотин и осем/ и юг - улица от о. т. 708 /седемстотин и осем/ до о.т. 66 /шестдесет и шест/ и УПИ X /десети/ - За поща, ведно с построената в него ПЕТЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА - „СЕМЕЕН ХОТЕЛ" - ДВЕ ЗВЕЗДИ, със застроена площ от 278 /двеста седемдесет и осем/ кв. метра и разгъната застроена площ от 2 216,15 /две хиляди двеста и шестнадесет цяло и петнадесет стотни/ кв. метра, разпределени, както следва: ПОДЗЕМНО НИВО, състоящо се от следните помещения: помещение за главното ел. табло, техническо помещение за абонатна станция, машинно помещение за асансьорна уредба, санитарно - битови помещения за персонала, включващи съблекалня с преддверие за събличане, складове за чисто и мръсно бельо, заедно със складово помещение за инвентар, химическо чистене със санитарен възел, целият с площ от 40.03 /четиридесет цяло и три стотни/ кв. метра, зала за малък фитнес център с преддверие, санитарен възел, съблекалня за посетители, целият с площ от 37,63 /тридесет и седем цяло и шестдесет и три стотни/ кв. метра; ПЪРВИ ЕТАЖ, състоящ се от следните помещения - главен вход, рецепция, Кафе - бар /лоби - бар/, включващ зала за консумация, санитарен възел и преддверие, целият с площ от 55,29 /петдесет и пет цяло и двадесет и девет стотни/ кв. метра, магазин за цветя с площ от 19,46 /деветнадесет цяло и четиридесет и шест стотни/ кв. метра, ателие за химическо чистене; ВТОРИ ЕТАЖ, състоящ се от четири броя апартаменти - тип хотелски клетки; ТРЕТИ ЕТАЖ, състоящ се от четири броя апартаменти - тип хотелски клетки; ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ, състоящ се от четири броя апартаменти - тип хотелски клетки и помещение за камериерски офис; ПЕТИ ЕТАЖ, състоящ се четири броя апартаменти - тип хотелски клетки; ТЕРАСОВИДЕН ЕТАЖ, състоящ се от двустаен апартамент и тераса, съгласно разрешение за строеж № 127/24.11.2006г., издадено от Община Правец, одобрен архитектурен проект № 32 от 24.11.2006г. и Удостоверение за ползване № 7 от 17.03.2008г. на арх. Людмил Миланов

ЧСИ

Име: Магдалена Людмилова Стоянова
Служебен номер: 928
Телефон: 02 42 10 214
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Елин Пелин, бул. София 11, ет.1, ап.№4
Окръжен съд: Софийски окръжен съд
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Магдалена Людмилова Стоянова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3951
  • Продажба на МПС: 253
  • Продажба на имущество: 294