Земеделска земя

Начална цена: 4800.00 лв. Покажи в EUR

10999 кв.м., Обручище

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Ивелина Любенова Биволова
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 10:00
Публикувана на: 23.10.2019 14:07

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ ид.ч. от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53134.153.14 (стар № 153014) по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1722/17.10.2018г. на изп. директор на АГКК с площ от 10 999 кв.м, находящ се в землището на село Обручище, община Опан, област Стара Загора, в местността „РЕКУЛТИВАЦИИ“, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: 5, при съседи: 53134.153.6, 53134.153.8, 53134.153.9, 53134.153.10, 53134.153.4, 53134.153.1.

ЧСИ

Име: Ивелина Любенова Биволова
Служебен номер: 869
Телефон: 042 - 633038
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Цар Калоян №53, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://bivolova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ивелина Любенова Биволова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3230
  • Продажба на МПС: 234
  • Продажба на имущество: 291