Земеделска земя

Начална цена: 3920.00 лв. Покажи в EUR

3997 кв.м., Голям чардак
МЕСТНОСТ "ГЕНДОВИЦА"

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Зорница Милчева Добринова - Христова
Срок: от 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 20.12.2019 10:00
Публикувана на: 23.10.2019 15:15

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 008039 /нула нула осем нула три девет/, находящ се в землището на с. Голям Чардак, ЕКАТТЕ 15970 /едно пет девет седем нула/, общ. Съединение, обл. Пловдив, с площ от 3.997 дка. /три декара и деветстотин деветдесет и седем квадратни метра/, начин на трайно ползване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: ЧЕТВЪРТА, находяща се в местността „ГЕНДОВИЦА“, при граници и съседи: имот № 008020 нива на Димитър Петров Бакалски, имот № 008040 нива на Галина Георгиева Алексиева, имот № 008032 нива на Гана Петкова Попова, имот № 008031 нива на Гана Петкова Попова и др., имот № 000959 полски път на Община Съединение, който имот е образуван от имот № 008011 /нула нула осем нула едно едно/ и през който имот има право на преминаване за имот № 008042 /нула нула осем нула четири две/, за имот № 008041 /нула нула осем нула четири едно/ и за имот № 008040 /нула нула осем нула четири нула/.

ЧСИ

Име: Зорница Милчева Добринова - Христова
Служебен номер: 829
Телефон: 032 - 629840
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул.Опълченска №24, ет.2, ап.А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Зорница Милчева Добринова - Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3219
  • Продажба на МПС: 235
  • Продажба на имущество: 302