Земеделски имот

Начална цена: 3676.03 лв. Покажи в EUR

9501 кв.м., Раковски
с.Раковски, община Разград, област Разград, местност ГЬОЛ КУЛАК

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Деян Петков Драганов
Срок: от 25.10.2019 до 25.11.2019
Обявяване на: 26.11.2019 10:00
Публикувана на: 24.10.2019 16:56

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с идентификатор 62089.3.194 /шестдесет и две хиляди и осемдесет и девет точка три точка сто деветдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Раковски, община Разград, област Разград одобрени със Заповед РД-18-38/10.07.2007 г. / 10.07.2007г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК и последно изменение със заповед: 18-5446-24.04.2014 г. / 24.04.2014г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - РАЗГРАД, с адрес на поземления имот: местност ГЬОЛ КУЛАК, село Раковски, община Разград, област Разград, с площ от 9501/девет хиляди петстотин и един/кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, категория на земята при неполивни условия: 4/четвърта/, при граници и съседи: 62089.3.44, 62089.10.185, 62089.3.195, 62089.3.125, 62089.3.43.

ЧСИ

Име: Деян Петков Драганов
Служебен номер: 762
Телефон: 084 621042
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул.Цар Асен №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Деян Петков Драганов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3941
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 298