Вила

Начална цена: 13300.00 лв. Покажи в EUR

1273 кв.м., РАЗГРАД

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 08.11.2019 до 14.11.2019
Обявяване на: 15.11.2019 13:30
Публикувана на: 25.10.2019 10:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.612.4256 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, четири хиляди двеста петдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 1273 кв.м. /хиляда двеста седемдесет и три квадратни метра/ с адрес местност ”Обзор”, с № по предходен план 124256, кв.0., ведно с построените в него Сграда с идентификатор 61710.612.4256.1 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, четири хиляди двеста петдесет и шест, точка, едно/ със застроена площ 27 кв.м. /двадесет и седем квадратни метра/, брой етажи 2 /два/, предназначение: вилна сграда – еднофамилна, Сграда с идентификатор 61710.612.4256.2 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, четири хиляди двеста петдесет и шест, точка, две/, със застроена площ 11 кв.м. /единадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение вилна сграда – еднофамилна и Сграда с идентификатор 61710.612.4256.3 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, шестстотин и дванадесет, точка, четири хиляди двеста петдесет и шест, точка, три/ със застроена площ 83 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение селскостопанска сграда, при граници имоти с идентификатори: 61710.612.4259, 61710.612.4255, 61710.612.5322 и 61710.612.4257; с цена: 13,300.00 лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3945
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 298