Къща

Начална цена: 1944.00 лв. Покажи в EUR

60 кв.м., Каменово
с.Каменово, ул.Клисура №14

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Деян Петков Драганов
Срок: от 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 05.12.2019 13:45
Публикувана на: 29.10.2019 08:24

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35897.501.659 /тридесет и пет осемстотин деветдесет и седем точка петстотин и едно точка шестотин петдесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каменово, община Кубрат, област Разград одобрени със Заповед РД-18-27/01.04.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, адрес на поземления имот: с. Каменово, п.к. 7328, КЛИСУРА № 14/четиринадесет/, с площ: 1853/хиляда осемстотин петдесет и три/кв.м., при граници и съседи: 35897.501.807, 35897.501.658, 35897.501.660, 35897.501.810, ведно с построените в имота сгради, а именно: 1.ЖИЛИЩНА СГРАДА - еднофамилна, на два етажа, с идентификатор 35897.501.659.1 /тридесет и пет осемстотин деветдесет и седем точка петстотин и едно точка шестотин петдесет и девет точка едно/, застроена площ от 60/шестдесет/ кв.м..

ЧСИ

Име: Деян Петков Драганов
Служебен номер: 762
Телефон: 084 621042
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул.Цар Асен №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Деян Петков Драганов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3935
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 298