Къща

Начална цена: 1252.80 лв. Покажи в EUR

43 кв.м., Каменово
с. Каменово, общ.Кубрат, обл.Разград, ДУНАВ № 1

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Деян Петков Драганов
Срок: от 04.11.2019 до 04.12.2019
Обявяване на: 05.12.2019 13:30
Публикувана на: 29.10.2019 08:30

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 35897.501.133 /тридесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и седем точка петстотин и едно точка сто тридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Каменово, община Кубрат, област Разград, одобрени със Заповед РД-18-27/01.04.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, адрес на поземления имот: с. Каменово, п.к. 7328, ДУНАВ № 1/едно/, с площ: 893 /осемстотин деветдесет и три/ кв.м., при граници и съседи: 35897.22.4, 35897.22.3, 35897.501.132, 35897.501.182, 35897.501.134, 35897.22.5, ведно с построените в същия имот сгради, а именно: 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА - еднофамилна, едноетажна с идентификатор 35897.501.133.1 /тридесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и седем точка петстотин и едно точка сто тридесет и три точка едно/, със застроена площ: 43/четиридесет и три/ кв.м., 2. СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА - едноетажна с идентификатор 35897.501.133.2/тридесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и седем точка петстотин и едно точка сто тридесет и три точка две/ със застроена площ: 10/десет/кв.м.

ЧСИ

Име: Деян Петков Драганов
Служебен номер: 762
Телефон: 084 621042
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул.Цар Асен №10, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Деян Петков Драганов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3917
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 298