Други

Начална цена: 49623.00 лв. Покажи в EUR

98 кв.м., СЛИВЕН
ул. "Джеймс Баучер" 22, ет. 0, обект 15

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Миглена Стоянова Минкова
Срок: от 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 20.12.2019 16:00
Публикувана на: 29.10.2019 08:33

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.514.296.6.15 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в гр.Сливен ул.”Джеймс Баучер” бл.22 ет.0 обект 15 и попада в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.514.296. Предназначение: за търговска дейност, брой нива: 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 67338.514.296.6.16; под обекта: 67338.514.296.6.18, 67338.514.296.6.22, 67338.514.296.6.21 , 67338.514.296.6.20, 67338.514.296.6.19 ; над обекта: 67338.514.296.6.2 , 67338.514.296.6.3. Посочена в документа площ: 98.40кв.м. Стар идентификатор няма. Имотът се индивидуализира по копие от кадастрална карта с данни от КРНИ № 6323/20.06.2013г. Неразделна част от самостоятелния обект са 22.60% ид.ч. от ОЧС и съответната ид.ч. от правото на строеж. 28/507 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 67338.514.296 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в гр.Сливен ул.”Джеймс Баучер” 22. Площ по документ за собственост: 507кв.м. Трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./. Стар идентификатор няма, номер по предходен план: 1744. При съседи: 67338.514.218 , 67338.514.217, 67338.514.215 , 67338.514.212 , 67338.514.210 , 67338.514.209. Имотът се индивидуализира по копие от кадастрална карта с данни от КРНИ № 6324/20.06.2013г

ЧСИ

Име: Миглена Стоянова Минкова
Служебен номер: 768
Телефон: 044 - 662511
E-mail: [email protected]
Адрес: Сливен, ул. Г.С.Раковски 13, ет.1, офис 2
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Миглена Стоянова Минкова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3062
  • Продажба на МПС: 224
  • Продажба на имущество: 278