Склад

Начална цена: 200320.00 лв. Покажи в EUR

277 кв.м., Роман

Окръжен съд: Окръжен съд Враца
ЧСИ: Цветелина Евгениева Дахлева
Срок: от 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 03.12.2019 10:30
Публикувана на: 30.10.2019 16:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIII-989 в квартал 68 по кадастралния регулациуонен план на гр.Роман, одобрен със Заповед №154/06.06.1996г. на Кмета на Община Роман и ПУП – одобрен със Заповед №96/22.02.2007г. на Кмета на Община Роман, целият с площ 1653кв.м., ведно с построените в него цех за изкупуване и временно съхранение на плодове и гъби със застроена площ от 277кв.м. и застроен обем от 970,00 кубични метра, състоящ се от минусова хладилна камера за плодове и зеленчуци със застроен обем от 140 кубични метра, минусова хладилна камера за плодове и зеленчуци със застроен обем от 141 кубични метра, манипулационна със застроен обем от 270 кубични метра, камера за шоково размразяване със застроен обем от 36 кубучни метра, офис, стая за почивка на персонала, съблекалня, сервизни помещения, сушилня със застроена площ от 15,06кв.м. и склад със застроена площ от 38,72кв.м. и складово помещение със застроена площ 32кв.м. при граници и съседи УПИ XIV-989, кв.68, УПИ XII-989, кв.68, УПИ XVII-989, кв.68 Тежести на имота : първа и втора по ред ипотека в полза на „Токуда банк“ АД за сумата от 163 700,00лв., възбрана в полза на взискателя по делото, трета и четвърта по ред ипотека в полза на „Уникредит Булбанк“ АД, възбрана в полза на „Уникредит Булбанк“ АД и в полза на „Стил 07“ ЕООД

ЧСИ

Име: Цветелина Евгениева Дахлева
Служебен номер: 900
Телефон: 092626266;092626267
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Враца, ул. Мито Цветков №2, ет.3, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Враца
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Цветелина Евгениева Дахлева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3684
  • Продажба на МПС: 244
  • Продажба на имущество: 265