Земеделска земя

Начална цена: 2225.25 лв. Покажи в EUR

3620 кв.м., Липен
местност Дедовското дърво

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 06.12.2019 10:30
Публикувана на: 31.10.2019 10:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

• ½ ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43730.88.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Липен, общ. Монтана, обл. Монтана, местност “ДЕДОВСКО ДЪРВО”, вид собственост: Частна, вид територия: Земеделска, категория на земята: Трета, Начин на трайно ползване: Нива с площ от 7241 кв.м., стар номер 088002, а по документ за собственост представляващ: НИВА от 7.240 дка (седем дка и двеста и четиридесет кв.м.), трета категория, местност “ДЕДОВСКО ДЪРВО” в землище с. Липен, ЕКАТТЕ 43730, обл. Монтана, съставляваща имот № 088002, при граници и съседи: имот 088001 – нива на насл. на Горан Петков Гусов, имот № 000032 – полски път на Община Монтана, имот № 088003 – нива на Атанас Аврамов Кажелянски, имот № 088004 – нива на насл. на Мито Маринов Петров

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3958
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298