Земеделска земя

Начална цена: 952.00 лв. Покажи в EUR

256 кв.м., Железна
местност ПОМЕЖДИНСКА БАРА

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 09:30
Публикувана на: 31.10.2019 13:36

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

• 1/24 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 29115.20.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-334/21.05.2019 г.на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: с. Железна, местност Помеждинска бара, вид територия: Земеделска, начин натрайно ползване: Нива, категория на земята: 7, с площ от 6153 кв.м., стар номер 020018, при граници и съседи: имоти с №№ 29115.20.5, 29115.20.13, 29115.20.16, 29115.452.266, 29115.20.17, а по доказателствен документ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, пл. № 020018 в землището на с. Железна, ЕКАТТЕ 29115, общ. Чипровци, площ на имота – 6,153 дка, Ливада (1,377), Нива (3,129), Ливада (1,647), Категория на земята при неполивни условия: Седма. Имотът се намира в местността „Помеждинска бара“ при граници и съседи: имот № 020017 – Ливада, имот № 000266 – Полски път, имот № 020016 – Ливада, имот № 020013 – Ливада, имот № 020005 - Ливада. Имотът е образуван от имот № 020014

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3958
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298