Земеделска земя

Начална цена: 1900.00 лв. Покажи в EUR

1000 кв.м., Панчево
местността „ТИЛКИ БАА”

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 09.12.2019 09:30
Публикувана на: 01.11.2019 14:35

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

V имот: НИВА, с площ 1.000 дка /един декар/, седма категория, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №000325 /триста двадесет и пет/, в землището на село Панчево, общ.Кърджали, в местността „ТИЛКИ БАА”, ЕКАТТЕ 55422 /петдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и две/, при граници /съседи/ на имота: поземлен имот №000324, нива на Мехмед Ахмет Мехмед; поземлен имот №000049, нива на наследниците на Руфат Юсеинов Мюмюнов; поземлен имот №000326, нива на Кметство, мах.Повет; поземлен имот №000048, ливада на Кметство, мах.Повет. По кадастрална карта – Поземлен имот с идентификатор № 55422.3.54 НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 1 900,00 /ХИЛЯДА И ДЕВЕТСТОТИН/ ЛЕВА /80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3132
  • Продажба на МПС: 232
  • Продажба на имущество: 283