Парцел

Начална цена: 216.00 лв. Покажи в EUR

1008 кв.м., ПЪРВОМАЙ
местността "Дол. Комсал Подсело"

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Петко Стефанов Илиев
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 11:00
Публикувана на: 04.11.2019 11:20

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/3 (една трета) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 180063 (едно, осем, нула, нула, шест, три) по плана на град Първомай, община Първомай, област Пловдив, образуван от поземлен имот № 180026 (едно, осем, нула, нула, две, шест) находящ се в землището на град Първомай, община Първомай, област Пловдив, местността ,,ДОЛ. КОМСАЛ ПОДСЕЛО“, с площ от 1,008 дка (един декар и осем квадратни метра), с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съдеди на имота: имот № 180034 – ЖП транспорт на НК ,,ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, имот № 180024 – нива на наследниците на Добри Гочев Райков, имот № 180027 – нива на наследниците на Йордан Христозов Голов, имот № 180028 – нива на Община Първомай, имот № 800291 – предпазна дига на Община Първомай, ведно с всички подобрения и приращения в поземлени имот № 180063.

ЧСИ

Име: Петко Стефанов Илиев
Служебен номер: 821
Телефон: 032 – 632224; 032-622347
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. 4 януари No34Б
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Стефанов Илиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3920
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 298