Парцел

Начална цена: 144.00 лв. Покажи в EUR

3553 кв.м., ПЪРВОМАЙ
квартал "Дебър", местността "Въчевбряст крушака"

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Петко Стефанов Илиев
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 10:00
Публикувана на: 04.11.2019 11:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/8 (една осма) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ от ОПФ № 402023 (четири, нула, две, нула, две, три) по плана за обезщетяване, представляващ пасище, мера, пета категория, находящ се в местността „Въчевбряст крушака“, в землището на квартал „Дебър“ град Първомай, община Първомай, област Пловдив, с площ от 3.553 дка. (три цяло петстотин петдесет и три хилядни декара), при граници и съседи на имота: имот № 402022 пасище, мера на Цветанка Тодорова Минева, имот № 402025 пасище, мера на налс. на Ирина Хр. Георгиева Казълова, имот № 000070 полски път на ОПФ, имот № 402024 пасище, мера на насл. на Деля Дякова Гъделева, имот № 000070 полски път на ОПФ, имот № 402019 полски път на ОПФ, ведно с всички подобрения и приращения в имота.

ЧСИ

Име: Петко Стефанов Илиев
Служебен номер: 821
Телефон: 032 – 632224; 032-622347
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. 4 януари No34Б
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Петко Стефанов Илиев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3935
  • Продажба на МПС: 247
  • Продажба на имущество: 298