Земеделска земя

Начална цена: 1632.00 лв. Покажи в EUR

5500 кв.м., Лесово
Поземлен имот с идентификатор 43459.50.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ОСМАНОВА ШУМА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 5500 кв.м.,

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 07.01.2020 11:00
Публикувана на: 04.11.2019 14:36

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд, обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.476 ГПК от 06.12.2019 г.-до 06.01.2020 г. ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №20158780401177, в сградата на РС- Елхово, като на 07.01.2019 г. в 11.00 ч. в зала на РС Елхово ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на Михайл Христов Чобанов, а именно: 1. Поземлен имот с идентификатор 43459.65.435 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ЧЕРВЕНА ПРЪСТ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 5222 кв.м., номер по предходен план: 065435, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.65.322, 43459.65.20, 43459.65.415; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1 552 лв. /хиляда петстотин петдесет и два лева / 2. Поземлен имот с идентификатор 43459.57.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „АЙГЪР ДЕРЕ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3000 кв.м., номер по предходен план: 057025, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.57.30, 43459.57.448, 43459.57.10, 43459.57.20; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1 032 лв. /хиляда тридесет и два лева / 3. Поземлен имот с идентификатор 43459.40.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ШИЛИ ЕГРЕК”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 9999 кв.м., номер по предходен план: 040020, категория на земята при неполивни условия: 9, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.40.15, 43459.55.438, 43459.40.25, 43459.40.136; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 3 440 лв. /три хиляди четиристотин и четиридесет лева / 4. Поземлен имот с идентификатор 43459.41.335 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „СМРАДЛИВА ВОДА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3800 кв.м., номер по предходен план: 041335, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.41.500, 43459.41.340, 43459.41.330, 43459.41.764, 43459.41.280, 43459.41.275; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1 304 лв. /хиляда триста и четири лева / 5. Поземлен имот с идентификатор 43459.60.170 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ЧАЛЪ ДЕРЕ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 6700 кв.м., номер по предходен план: 060170, категория на земята при неполивни условия: 9, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.60.175, 43459.60.476, 43459.60.165, 43459.60.16; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2 304 лв. /две хиляди триста и четири лева / 6. Поземлен имот с идентификатор 43459.46.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ЕНИ КАЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 2800 кв.м., номер по предходен план: 046200, категория на земята при неполивни условия: 9, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.46.195, 43459.46.205, 43459.46.411, 43459.46.175; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 960 лв. /деветстотин и шестдесет лева / 7. Поземлен имот с идентификатор 43459.55.185 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ДЕБЕЛИЯ РЪТ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3999 кв.м., номер по предходен план: 055185, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.55.190, 43459.55.237, 43459.55.160; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1 376 лв. /хиляда триста седемдесет и шест лева / 8. Поземлен имот с идентификатор 43459.38.820 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ПАНДЕРИЦА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 5000 кв.м., номер по предходен план: 038820, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.38.825, 43459.38.664, 43459.38.803, 43459.38.770; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1 720 лв. /хиляда седемстотин и двадесет лева/ 9. Поземлен имот с идентификатор 43459.22.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „КУМУЛДЖА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 6727 кв.м., номер по предходен план: 022055, категория на земята при неполивни условия: 9, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.22.703, 43459.22.60, 43459.22.65, 43459.22.50, 43459.22.10; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2312 лв. /две хиляди триста и дванадесет лева / 10. Поземлен имот с идентификатор 43459.59.235 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ОСМАНОВА ШУМА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3200 кв.м., номер по предходен план: 059235, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.59.209, 43459.59.270, 43459.59.275, 43459.59.240, 43459.59.230; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1104 лв. /хиляда сто и четири лева / 11. Поземлен имот с идентификатор 43459.39.300 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „РАВНИЯ ЕГРЕК”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 4499 кв.м., номер по предходен план: 039300, категория на земята при неполивни условия: 9, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.39.370, 43459.39.376, 43459.39.305, 43459.39.295, 43459.39.656; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1544 лв. /хиляда петстотин четиридесет и четири лева / 12. Поземлен имот с идентификатор 43459.65.375 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ЧЕРВЕНА ПРЪСТ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3999 кв.м., номер по предходен план: 065375, категория на земята при неполивни условия: 9, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.65.271, 43459.65.332, 43459.65.380, 43459.65.370; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1104 лв. /хиляда сто и четири лева / 13. Поземлен имот с идентификатор 43459.56.135 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „КАРАЧ ЧЕРЕ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 5699 кв.м., номер по предходен план: 056135, категория на земята при неполивни условия: 9, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.56.140, 43459.56.205, 43459.56.200, 43459.56.171, 43459.56.130 ; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1960 лв. /хиляда деветстотин и шестдесет лева / 14. Поземлен имот с идентификатор 43459.50.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ОСМАНОВА ШУМА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 5500 кв.м., номер по предходен план: 050010, категория на земята при неполивни условия: 9, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.66.301, 43459.50.30, 43459.50.46, 43459.50.15, 43459.50.5 ; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1632 лв. /хиляда шестстотин тридесет и два лева / 15. Поземлен имот с идентификатор 43459.11.159 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „КЮМЮРЛЮЦИТЕ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНО ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ, с площ 1203 кв.м., стар номер: 17.159, категория на земята при неполивни условия: 9, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.11.162, 43459.11.160, 43459.11.158, 43459.11.614 ; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 360 лв. /триста и шестдесет лева / 16. Поземлен имот с идентификатор 43459.21.375 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ГЕРМЕ КАЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3000 кв.м., номер по предходен план: 021375, категория на земята при неполивни условия: 9, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.21.380, 43459.21.503, 43459.21.370, 43459.21.415; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 888 лв. /осемстотин осемдесет и осем лева / 17. Поземлен имот с идентификатор 43459.29.305 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „АРМАНДЖА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3497 кв.м., номер по предходен план: 029305, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.29.321, 43459.29.731, 43459.29.290, 43459.29.300; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1032 лв. /хиляда тридесет и два лева / 18. Поземлен имот с идентификатор 43459.34.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ЯНЕВ ГЬОЛ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 2999 кв.м., номер по предходен план: 034070, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.34.57, 43459.34.12, 43459.34.11, 43459.34.65, 43459.34.854; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1032 лв. /хиляда тридесет и два лева/ 19. Поземлен имот с идентификатор 43459.34.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесово, община Елхово, с адрес: с.Лесово, местността „ЯНЕВ ГЬОЛ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3001 кв.м., номер по предходен план: 034200, категория на земята при неполивни условия: 9, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 43459.34.628, 43459.34.205, 43459.34.353, 43459.34.298, 43459.34.195; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1032 лв. /хиляда тридесет и два лева / Имотът е собственост на „БАЙ ЛАНД” ЕООД, наложена е възбрана в полза на взискателя. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Задатък се внася за всеки имот отделно. На плика наддавачът отбелязва, както следва: три имена, номер на изпълнителното дело, дата и час на публичната продан, номер на имота, за който се отнася наддавателното предложение Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС- Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-06.01.2020г. -17,00ч. Гр.Ямбол, 04.11.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3038
  • Продажба на МПС: 212
  • Продажба на имущество: 315