Земеделска земя

Начална цена: 2394.40 лв. Покажи в EUR

5700 кв.м., Колю Мариново

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Маргарита Любомирова Димитрова
Срок: от 16.11.2019 до 16.12.2019
Обявяване на: 17.12.2019 09:00
Публикувана на: 04.11.2019 15:56

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 38100.75.42, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-367/07.02.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, с площ от 5700 кв.м, находящ се в село Колю Мариново, община Братя Даскалови, област Стара Загора, местност Келчови келеми, категория на земята при неполивни условия: пета, при съседи: 38100.75.43, 38100.75.41 38100.75.70.

ЧСИ

Име: Маргарита Любомирова Димитрова
Служебен номер: 865
Телефон: 042 – 624399; 0 895 662 554
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Генерал Столетов №52, ет.1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Маргарита Любомирова Димитрова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3718
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 280