Земеделска земя

Начална цена: 100.80 лв. Покажи в EUR

0 кв.м., Пресяка
местността " Караджейски път"

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 16.12.2019 14:00
Публикувана на: 05.11.2019 08:57

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ЗЕЛЕНЧУКОВА КУЛТУРА с площ от 0.200 дка /двеста кв. м./, четвърта категория, находящ се в землището на с. Пресяка, ЕКАТТЕ 58308, Ловешка област, в местността „КАРАДЖЕЙСКИ ПЪТ“, парцел 116 /сто и шестнадесет/ от масив № 5 /пет/, при граници и съседи: № 05273 – полски път, № 05113 – зеленчукова култура на н-ци на Бочо Хицов Кунчев, № 05115 – зеленчукова култура на н-ци на Тодор Минков Василев, № 05125 – зеленчукова култура на н-ци на Недялко Ангелов Стоянов. По кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 41/18.03.2008 г. /18.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, поземлен имот с идентификатор 58308.5.116, находящ се в с. Пресяка, общ. Ловеч, местност „Караджейски път“, с площ от 200 /двеста/ кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: зеленчукова градина, при съседи недвижими имоти с идентификатори: 58308.5.273, 58308.5.125, 58308.5.126, 58308.5.115, 58308.5.114 и 58308.5.113.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 314/14

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Йоанна Димитрова, тел. 0879 395 266,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3972
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 279