Земеделска земя

Начална цена: 986.40 лв. Покажи в EUR

2 кв.м., Пресяка
местността "Стравица"

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 16.12.2019 14:00
Публикувана на: 05.11.2019 09:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ЛОЗЕ с площ от 1.498 дка /един декар четиристотин деветдесет и осем кв. м./, пета категория, находящ се в землището на с. Пресяка, ЕКАТТЕ 58308, Ловешка област, в местността „СТРАВИЦА“, парцел № 20 /двадесет/ от масив № 41 /четиридесет и едно/, при граници и съседи: № 41019 – лозе на Петко Донев Иванов, № 041005 – пасище, мера – остатъчен общински фонд, № 041022 – нива на н-ци на Петър Пенчев Петров, № 041021 – нива на Петко Донев Иванов. По кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 41/18.03.2008 г. /18.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, поземлен имот с идентификатор 58308.41.20, находящ се в с. Пресяка, общ. Ловеч, местност „Стравица“, с площ от 1498 /хиляда четиристотин деветдесет и осем/ кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: лозе, при съседи недвижими имоти с идентификатори: 58308.41.19, 58308.41.21, 58308.41.22, 58308.42.5.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 314/14

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Йоанна Димитрова, тел. 0879 395 266,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3972
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 279