Земеделска земя

Начална цена: 2203.20 лв. Покажи в EUR

4 кв.м., Пресяка
местността" Горник"

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 13.11.2019 до 13.12.2019
Обявяване на: 16.12.2019 14:00
Публикувана на: 05.11.2019 09:11

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ПОЛСКА КУЛТУРА с площ от 4.442 дка /четири декара четиристотин четиридесет и два кв. м./, пета категория, находящ се в землището на с. Пресяка, ЕКАТТЕ 58308, Ловешка област, в местността „ГОРНИК“, парцел 24 /двадесет и четири/ от масив 78 /седемдесет и осем/, при граници и съседи: парцел № 14 – полска култура на Петко Донев Иванов, № 12 – полски път, № 16 – полска култура на н-ци на Печо Цанков Радювенски. По кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 41/18.03.2008 г. /18.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, поземлен имот с идентификатор 58308.78.24, находящ се в с. Пресяка, общ. Ловеч, местност „Горник“, с площ от 4441 /четири хиляди четиристотин четиридесет и един/ кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива, при съседи недвижими имоти с идентификатори: 58308.78.15, 58308.78.16, 58308.78.12, 58308.78.14.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 314/14

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Йоанна Димитрова, тел. 0879 395 266,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3972
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 279