Къща

Начална цена: 2232.00 лв. Покажи в EUR

245 кв.м., Лом Черковна
ул. Дунав 22 - ИД 693/2011

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 10:00
Публикувана на: 05.11.2019 09:43

Сканирано обявление:

Виж на картата

Описание

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 11.11.2019 г. до 17 часа на 11.12.2019 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следният недвижим имот, собственост на ЕЛЕНА СТОИЛОВА СТАНЧЕВА, а именно:      ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 40 кв.м /четиридесет квадратни метра/ и ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА със застроена площ от 205 кв.м /двеста и пет квадратни метра/, ведно с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V – 325 /пет римско тире триста двадесет и пет/, в квартал 47 /четиридесет и седем/, по регулационния план на село Лом Черковна, община Бяла, област Русе, с площ от 1 900 кв.м /хиляда и деветстотин квадратни метра/, с адрес: с. Лом Черковна, общ. Бяла, ул. „ Дунав“ № 22 /двадесет и две/, при граници и съседи на имота: улица, УПИ IV – 324 и УПИ VI – 326.   ЦЕНА: 2 232.00 лв. вписана Възбрана в полза на Юробанк България АД, правоприемник на Алфа Банк АД, Определям всеки понеделник и сряда от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3627
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262