Къща

Начална цена: 5198.00 лв. Покажи в EUR

90 кв.м., Две могили
ул. Любен Каравелов 6 - ИД 1062/2013

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 10:00
Публикувана на: 05.11.2019 09:49

Сканирано обявление:

Виж на картата

Описание

      Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 11.11.2019 г. до 17 часа на 11.12.2019 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следните недвижими имоти, собственост на ИВАНКА СВЕТОСЛАВОВА ПЕТРОВА, а именно:    1/ ДВОРНО МЯСТО съставляващо УПИ II - 386 /две римско – триста осемдесет и шест арабско/, в квартал 101 /сто и едно/ по регулационния план на гр. Две Могили, обл. Русе; адрес: ул. Любен Каравелов № 6 /шест/ с площ 920 кв.м. /деветстотин и двадесет квадратни метра/, с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с РЗП по данъчна оценка 60.00 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, маза под нея с площ 60.00 кв.м. /шестдесет квадратни метра/ и таван с площ 60.00 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ и СТОПАНКА ПОСТРОЙКА с площ по данъчна оценка 30.00 кв.м. /тридесет квадратни метра/, при граници; УПИ I – 385; УПИ I – 399; УПИ I – 399 и УПИ III – 386. По време на описа е констатирано, че стопанската постройка е съборена и са налични само каменни основи на сграда. ЦЕНА: 5 198.00 лв.вписана Възбрана и учредена Договорна ипотека в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, правоприемник на АЛФА БАНК АД Определям всеки вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имотите.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3627
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262