Земеделска земя

Начална цена: 1148.00 лв. Покажи в EUR

4100 кв.м., Горско Ново село
общ.Златарица

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 06.11.2019 до 06.12.2019
Обявяване на: 09.12.2019 11:30
Публикувана на: 05.11.2019 12:28

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 17213.7.21, находящ се в с. Горско ново село, общ. Златарица, обл. Велико Търново, местност ВИТЛИЯ, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-62/28.09.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съглсано Скица №15-712522-06.08.2019г. на СГКК гр. Велико Търново, с площ от 4 100 кв.м. /четири химяди и сто кв.метра/, с предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА ОРНА НИВА, категория на земята при неполивин условия ЧЕТВЪРТА, при граници и съседи съгласно гореописаната скица,а именно: поземлени имоти с идентификатори:17213.2.67, 17213.7.20, 17213.7.18. 17213.7.17, 17213.7.22.

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3972
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 279