Къща

Начална цена: 15824.00 лв. Покажи в EUR

670 кв.м., ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ул."Дервент"№11

Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
ЧСИ: Силвия Велчева Косева
Срок: от 05.11.2019 до 05.12.2019
Обявяване на: 06.12.2019 09:30
Публикувана на: 05.11.2019 13:30

Сканирано обявление:

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.32.50, съгласно Скица №15-884204-30.09.2019г. на СГКК гр.Велико Търново, находящ се в гр.Велико Търново, общ.Велико Търново, обл.Велико Търново по КККР одобрени със Заповед РД-18-86/19.09.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота – гр. Велико Търново, местност „Дервения“, с площ 670 (шестотин и седемдесет) квадратни метра, с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, при съседи съгласно горецитираната Скица: поземлени имоти с идентификатори – 10447.32.22, 10447.32.34 и 10447. 32.74; ЗАЕДНО с построената в този имот СГРАДА с идентификатор 10447.32.50.1 съгласно Скица №15-884264-30.09.2019г. на СГКК гр.Велико Търново, находяща се в гр.Велико Търново, общ.Велико Търново, обл.Велико Търново по КККР одобрени със Заповед РД-18-86/19.09.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, едноетажна, със застроена площ 60 (шестдесет) квадратни метра, заедно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Силвия Велчева Косева
Служебен номер: 809
Телефон: 062 - 605080
E-mail: [email protected]
Адрес: Велико Търново, ул. Цанко Церковски No 38, вх.В
Окръжен съд: Окръжен съд Велико Търново
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Силвия Велчева Косева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3972
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 279