Производствен имот

Начална цена: 951088.50 лв. Покажи в EUR

8908 кв.м., ДУПНИЦА
ул. „Прогона“

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Елица Боянова Христова
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 10:30
Публикувана на: 05.11.2019 15:02

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 68789.13.49 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район, тринадесет, поземлен имот четиридесет и девет/, находящ се в гр. дупница, област Кюстендил, по кадастралната карта на гр. Дупница, област Кюстендил одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на изп. директор на АГКК, с адрес на имота: ул. „Прогона“ с площ по кад. карта 8 908. 00 /осем хиляди и деветстотин и осем/ квадратни метра, трайно предназначение: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, стар идентификатор: имот планоснимачен № 6343 /шест хиляди и триста и четиридесет и три/, съседи: имоти с № 68789.13.411, 68789.13.46, 68789.13.47, 68789.13.48, 68789.13.463, 68789.13.464, 68789.13.42 и 68789.13.429, ведно с построените в имота: 1. Сграда с идентификационен номер 68789.13.49.5 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район, тринадесет, поземлен имот четиридесет и девет, сграда пет/ със застроена площ 226. 00 /двеста и двадесет и шест/ квадратни метра, брой етажи 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда, конструкция: масивна с железен гредоред и 2. Сграда с идентификационен номер 68789.13.49.6 /землище шестдесет и осем хиляди седемстотин осемдесет и девет, кадастрален район, тринадесет, поземлен имот четиридесет и девет, сграда шест/ със застроена площ 810.00 /осемстотин и десет/ квадратни метра, брой етажи 2 /два/, предназначение: селскостопанска сграда, конструкция: масивна с железен гредоред, който имот е идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-6343 /шести отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди и триста и четиридесет и три/ в квартал 247/двеста и четиридесет и седем/ по плана на гр. Дупница, с площ от 8 852. 00 /осем хиляди и осемстотин и петдесет и два/ квадратни метра, при граници и съседи по скица: улица с осови точки 1386-1390, улица с осови точки 1386-1383, УПИ V-за озеленяване и УПИ XII-6315 на Любен Величков, ведно с построените в него ШИВАШКИ ЦЕХ, представляващ масивна двуетажна сграда със ЗП от 968 /деветстотин и шестдесет и осем/ квадратни метра, ГАРАЖ, ПРЕУСТРОЕН В СТОЛОВА, СКЛАД И РАБОТИЛНИЦА с обща площг от 288 /двеста и осемдесет и осем/ квадратни метра, ПОРТИЕРНА с площ от 20 /двадесет/ квадратни метра и ВОДОЕМ с площ от 120 квадратни метра

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Елица Боянова Христова
Служебен номер: 743
Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов No7, ет.3, офиси 9, 10
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://www.elitsa-hristova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Елица Боянова Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3684
  • Продажба на МПС: 244
  • Продажба на имущество: 265