Хотел

Начална цена: 671135.40 лв. Покажи в EUR

691 кв.м., Усойка
местността "БУДАКОВИЦА"

Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
ЧСИ: Елица Боянова Христова
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 10:15
Публикувана на: 05.11.2019 15:54

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С НОМЕР 404034 (четиристотин и четири хиляди тридесет и четири), находящи се в землището на с. Усойка, община Бобошево, област Кюстендил,, в местността "БУДАКОВИЦА", с обща площ от 3,535 дка (три декара петстотин тридесет и пет квадратни метра), представляващ ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 0,492 дка (нула цяло четиристотин деветдесет и два квадратни метра), ШИРОКОЛИСТНА ГОРА от 0,439 дка (нула цяло четиристотин тридесет и девет квадратни метра) и ТУРИСТИЧЕСКА БАЗА от 2,604 дка (два декара шестстотин и четири квадратни метра), при граници и съседи по скица: имот № 404033 - туристическа база на "ИВА" ЕООД; имот № 404022 - широколистна гора на наследниците на Стоян Стоицов Чипев; имот № 404015 - широколистна гора на наследниците на Петър Стоянов Чипев; имот № 404012 - широколистна гора на наследниците на Стоян Стоицов Чипев; имот № 404006 - широколистна гора на наследниците на Стоян Стоицов Чипев; имот № 404035 - нива на "ИВА" ЕООД, ведно с ТРИ СГРАДИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ТУРИСТИ за 24 (двадесет и четири) броя посетители, изградени в гореописания недвижим имот, въведени в експлоатация, съгласно удостоверение № 9/31.07.2008 г., издадена от Гл.арх.на Община Бобошево, ТСУ, с обща разгърната застроена площ от 690,93 (шестстотин и деветдесет цяло и деветдесет и три стотни) квадратни метра, всяка от които изградена на два етажа и състояща се от: ПЪРВИ ЕТАЖ, състоящ се от входно антре, склад, коридор, две стаи, кухненски бокс, дневна, тераси, тоалетна, баня с тоалетна и стълбище; и ВТОРИ ЕТАЖ, състоящ се от: коридор, две стаи, дневна, кухненси бокс, тераси, тоалетна, баня и баня с тоалетна; ВЕДНО С ПРИЕМНА СГРАДА (РЕЦЕПЦИЯ) към три сгради за настаняване на туристи, изградена на един етаж, въведена в експлоатация, съгласно удостоверение № 7/31.07.2008 г., издадено от гл.арх. на Община Бобошево, ТСУ, със застроена площ от 60,00 (шестдесет) квадротни метра, състояща се от: административен офис, рецепция, приемна, багажно и две тоалетни, както и ВЕДНО с инкорпорираното в правото на собственост върху гореописаният недвижим имот ПРАВО НА СТОЕЖ за построяване на ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ за битово-фекални води* – трета категория, съгласно разрешение на строеж № 8 от 23.02.2006 г. на Главният архитект на Община Бобошево /описанието е съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан под № 6, том II, дв. вх. рег. № 2226 от 24.05.2008 год. в Службата по вписванията при ДРС/

Тип строителство

  • Тухла

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Панорама
  • Регулация

ЧСИ

Име: Елица Боянова Христова
Служебен номер: 743
Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
E-mail: [email protected]
Адрес: Кюстендил, ул. Полк. Стефан Манов No7, ет.3, офиси 9, 10
Окръжен съд: Окръжен съд Кюстендил
Уеб сайт: http://www.elitsa-hristova.com
Виж всички активни обяви за имоти на Елица Боянова Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3684
  • Продажба на МПС: 244
  • Продажба на имущество: 265