Земеделска земя

Начална цена: 5978.88 лв. Покажи в EUR

5500 кв.м., Звиница
местност ЧЕНГЕЛ ДЕРЕ

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 09:40
Публикувана на: 06.11.2019 09:05

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ІХ имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 30524.24.17 (тридесет хиляди петстотин двадесет и четири, точка, двадесет и четири, точка, седмнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Звиница, общ.Кърджали, обл.Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-588/31.10.2017г./31.10.2017г. на Изпълнителен директор в КККР. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на поземления имот: местност ЧЕНГЕЛ ДЕРЕ. Площ: 5500 кв.м. (пет хиляди и петстотин квадратни метра). Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста). Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 024017. Съседи: 30524.24.148, 30524.24.18, 30524.24.9, 30524.24.8, 30524.24.16. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 5 978,88 /ПЕТ ХИЛЯДИ ДЕВЕТСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И ОСЕМ ЛВ. И ОСЕМДЕСЕТ И ОСЕМ СТ./ ЛЕВА /80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. ОБЯВЕНАТА НАЧАЛНА ЦЕНА Е С ДДС.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3958
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298