Двустаен апартамент

Начална цена: 58550.40 лв. Покажи в EUR

74 кв.м., КЪРДЖАЛИ
бул.България №81, вх.Б, ет.3,ап.17

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 10:40
Публикувана на: 06.11.2019 09:47

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

АПАРТАМЕНТ №17 /седемнадесет/, с идентификатор на самостоятелен обект в сграда 40909.118.164.1.17 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто и осемнадесет, точка, сто шестдесет и четири, точка, едно, точка, седемнадесет/, по кадастралната карта на гр.Кърджали, одобрена със заповед №РД-18-66 от 18.10.2006г. на Изпълнителния директор на АК, находящ се в град Кърджали, бул.”България” №81 /осемдесет и едно/, вх.”Б”, ет.3 /трети/, попадащ в сграда с идентификатор 40909.118.164.1, в поземлен имот с идентификатор 40909.118.164, който апартамент се състои от: две стаи и кухня, със застроена площ 73.73 /седемдесет и три квадратни метра и седемдесет и три квадратни сантиметра/ кв.м., при граници съгласно схема: на същия етаж - обект 40909.118.164.1.18 и обект 40909.118.164.1.16; под обекта - обект 40909.118.164.1.14, и над обекта - няма, ведно с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №17 /седемнадесет/, с полезна площ 14.52 /четиринадесет квадратни метра и петдесет и два квадратни сантиметра/ кв.м., при съседи: от север-коридор, от юг-външен зид, от изток-мазе №13 /тринадесет/, и от запад-коридор, и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №17 /седемнадесет/, с полезна площ 17.10 /седемнадесет квадратни метра и десет квадратни сантиметра/ кв.м., при съседи: от север-коридор, от юг-външен зид, и от изток-таван №13 /тринадесет/, както и 5.478 % идеални части от общите части на сградата, и съответното право на строеж върху поземления имот. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 58 550,40 /ПЕТДЕСЕТ И ОСЕМ ХИЛЯДИ ПЕТСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ ЛВ. И ЧЕТИРИДЕСЕТ СТ./ ЛЕВА /90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3958
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298