Земеделска земя

Начална цена: 88.00 лв. Покажи в EUR

327 кв.м., Раздел
Поземлен имот с идентификатор 61738.18.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ЛОЗЯТА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, с площ 327 кв.м.,

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 21.01.2020 11:00
Публикувана на: 06.11.2019 15:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд, обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.476 ГПК от 20.12.2019 г.-до 20.01.2020 г. ще се проведе ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №20158780401177, в сградата на РС- Елхово, като на 21.01.2019 г. в 11.00 ч. в зала на РС Елхово ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на Михайл Христов Чобанов, а именно: 1. Поземлен имот с идентификатор 61738.24.112 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „КАВР.ПЕТРОВ ПАРЦЕЛ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3000 кв.м., номер по предходен план: 024112, категория на земята при неполивни условия: 5, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.24.152, 61738.24.113, 61738.24.86, 61738.24.855; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1200 лв. / хиляда и двеста лева/. 2. Поземлен имот с идентификатор 61738.24.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „КАВР.ПЕТРОВ ПАРЦЕЛ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3000 кв.м., номер по предходен план: 024113, категория на земята при неполивни условия: 5, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.24.112, 61738.24.152, 61738.24.114, 61738.24.86; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1200лв. / хиляда и двеста лева/. 3. Поземлен имот с идентификатор 61738.24.114 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „КАВР.ПЕТРОВ ПАРЦЕЛ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 5172 кв.м., номер по предходен план: 024114, категория на земята при неполивни условия: 5, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.24.113, 61738.24.152, 61738.24.115, 61738.24.86; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2072 лв. /две хиляди и седемдесет и два лева /. 4. Поземлен имот с идентификатор 61738.24.115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „КАВР.ПЕТРОВ ПАРЦЕЛ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 5000 кв.м., номер по предходен план: 024115, категория на земята при неполивни условия: 5, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.24.86, 61738.24.114, 61738.24.152, 61738.24.116; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2000лв. /две хиляди лева /. 5. Поземлен имот с идентификатор 61738.24.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „КАВР.ПЕТРОВ ПАРЦЕЛ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3000 кв.м., номер по предходен план: 024116, категория на земята при неполивни условия: 5, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.24.86, 61738.24.115, 61738.24.152, 61738.24.117; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1200 лв. / хиляда и двеста лева /. 6. Поземлен имот с идентификатор 61738.24.117 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „КАВР.ПЕТРОВ ПАРЦЕЛ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3000 кв.м., номер по предходен план: 024117, категория на земята при неполивни условия: 5, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.24.86, 61738.24.116, 61738.24.152, 61738.24.118; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1200 лв. / хиляда и двеста лева /. 7. Поземлен имот с идентификатор 61738.24.118 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „КАВР.ПЕТРОВ ПАРЦЕЛ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3000 кв.м., номер по предходен план: 024118, категория на земята при неполивни условия: 5, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.24.86, 61738.24.117, 61738.24.152, 61738.24.119; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1200 лв. / хиляда и двеста лева /. 8. Поземлен имот с идентификатор 61738.24.119 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „КАВР.ПЕТРОВ ПАРЦЕЛ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3000 кв.м., номер по предходен план: 024119, категория на земята при неполивни условия: 5, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.24.86, 61738.24.118, 61738.24.152, 61738.24.120; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1200 лв. / хиляда и двеста лева /. 9. Поземлен имот с идентификатор 61738.24.120 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „КАВР.ПЕТРОВ ПАРЦЕЛ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: НИВА, с площ 3000 кв.м., номер по предходен план: 024120, категория на земята при неполивни условия: 5, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.24.86, 61738.24.152, 61738.24.119, 61738.24.85; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1200лв. /хиляда и двеста лева /. 10. Поземлен имот с идентификатор 61738.51.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „СЕЛСКА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 5999 кв.м., номер по предходен план: 051124, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.51.120, 61738.51.133, 61738.51.125, 61738.51.119; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2112 лв. / две хиляди сто и дванадесет лева /. 11. Поземлен имот с идентификатор 61738.51.125 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „СЕЛСКА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 6000 кв.м., номер по предходен план: 051125, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.51.124, 61738.51.133, 61738.51.126, 61738.51.119; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2112 лв. /две хиляди сто и дванадесет лева /. 12. Поземлен имот с идентификатор 61738.51.126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „СЕЛСКА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 4491 кв.м., номер по предходен план: 051126, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.51.125, 61738.51.133, 61738.51.127, 61738.51.119; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1584 лв. /хиляда петстотин осемдесет и четири лева /. 13. Поземлен имот с идентификатор 61738.51.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „СЕЛСКА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 3999 кв.м., номер по предходен план: 051127, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.51.126, 61738.51.133, 61738.51.857, 61738.51.119; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1408 лв. /хиляда четиристотин и осем лева /. 14. Поземлен имот с идентификатор 61738.47.170 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 7960 кв.м., номер по предходен план: 047170, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.47.45, 61738.47.171, 61738.47.142, 61738.47.43; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2800 лв. /две хиляди и осемстотин лева /. 15. Поземлен имот с идентификатор 61738.47.171 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 6160 кв.м., номер по предходен план: 047171, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.47.170, 61738.47.45, 61738.47.172, 61738.47.43; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2168 лв. /две хиляди сто шестдесет и осем лева /. 16. Поземлен имот с идентификатор 61738.47.172 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 3000 кв.м., номер по предходен план: 047172, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.47.43, 61738.47.171, 61738.47.45, 61738.47.173; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1056 лв. / хиляда петдесет и шест лева /. 17. Поземлен имот с идентификатор 61738.47.173 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 3000 кв.м., номер по предходен план: 047173, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.47.43, 61738.47.172, 61738.47.45, 61738.47.174; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1056 лв. / хиляда петдесет и шест лева /. 18. Поземлен имот с идентификатор 61738.47.174 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 3000 кв.м., номер по предходен план: 047174, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.47.43, 61738.47.173, 61738.47.45, 61738.47.175; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1056 лв. /хиляда петдесет и шест лева /. 19. Поземлен имот с идентификатор 61738.47.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 6000 кв.м., номер по предходен план: 047175, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.47.43, 61738.47.174, 61738.47.45, 61738.47.176; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2112лв. /две хиляди сто и дванадесет лева /. 20. Поземлен имот с идентификатор 61738.47.176 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ПАЧЕВА КОРИЯ”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ИЗОСТАВЕНА ОРНА ЗЕМЯ, с площ 5998 кв.м., номер по предходен план: 047176, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.47.43, 61738.47.175, 61738.47.45, 61738.47.42, 61738.47.142; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 2112 лв. /две хиляди сто и дванадесет лева /. 21. Поземлен имот с идентификатор 61738.41.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ТИЛОВ БАИР”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ 2779 кв.м., номер по предходен план: 041100, категория на земята при неполивни условия: 9, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.41.99, 61738.41.102, 61738.41.101, 61738.41.97, 61738.41.666; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 1112 лв. /хиляда сто и дванадесет лева /. 22. Поземлен имот с идентификатор 61738.18.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раздел, община Елхово, с адрес: с.Раздел, местността „ЛОЗЯТА”, с предназначение: земеделска земя, начин на трайно ползване: ЛОЗЕ, с площ 327 кв.м., номер по предходен план: 018200, категория на земята при неполивни условия: 10, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 61738.18.853, 61738.18.249; - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 88 лв. /осемдесет и осем лева /. Имотът е собственост на „БАЙ ЛАНД” ЕООД, наложена е възбрана в полза на взискателя. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Задатък се внася за всеки имот отделно. На плика наддавачът отбелязва, както следва: три имена, номер на изпълнителното дело, дата и час на публичната продан, номер на имота, за който се отнася наддавателното предложение. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на ДСИ при РС- Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-20.01.2020г. -17,00ч. Гр.Ямбол, 06.11.2019г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3718
  • Продажба на МПС: 237
  • Продажба на имущество: 280