Производствен имот

Начална цена: 629640.00 лв. Покажи в EUR

2129 кв.м., Стамболийски
ул. „Клокотница“ № 1

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 16:00
Публикувана на: 06.11.2019 15:59

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20148250400371 - Сграда - склад за метали, със застроена площ от 2128,60 кв.м. (две хиляди сто двадесет и осем цяло и шестдесет стотни кв.м.), съгласно технически паспорт рег. № 03/17.02.2012 г. на Община Стамболийски, която сграда е построена на основание Разрешение за строеж № 70/29.10.2008 г., издадено от Община Стамболийски, инвестиционен проект, одобрен от ОЕСУТ с Протокол № 6/06.06.2008 г. на Община Стамболийски, одобрена на 20.09.2010 г. преработка на инвестицонния проект, и е въведена в експлоатация, видно от Удостоверение № 02/17.02.2012 г. на Община Стамболийски, в Урегулиран поземлен имот II (второ римско) - за производствени и складови дейности от кв. 105 (сто и пет) по плана на град Стамболийски, община Стамболийски, Пловдивска област, одобрен със Заповед № 413/18.07.1996 г., Заповед № 329/14.05.1997 г., Заповед № 224/15.10.2002 г. и Заповед № 328/29.10.2008 г., с площ от 14154 кв.м. (четиринадесет хиляди сто петдесет и четири кв.м.) съгласно скица № 196/03.08.2012 г., издадена от Община Стамболийски, при граници на имота: УПИ V - трафопост, УПИ III - 3355 - за производствени и складови дейности, и от три страни - улици, който урегулиран поземлен имот е образуван от УПИ II - Норч АД от кв. 105 (сто и пет) по плана на гр. Стамболийски, с площ от 14340 кв.м. (четиринадесет хиляди триста и четиридесет кв.м.). Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 629 640,00 лв. (шестстотин двадесет и девет хиляди шестстотин и четиридесет лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, определена с протокол на ЧСИ от 06.11.2019 г., съгласно чл. 494, във вр. с чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3972
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 279