Къща

Начална цена: 252763.20 лв. Покажи в EUR

155 кв.м., Борино
с. Борино, ул "Въча" № 8

Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
ЧСИ: Тодор Стефанов Витанов
Срок: от 12.11.2019 до 12.12.2019
Обявяване на: 13.12.2019 14:00
Публикувана на: 07.11.2019 08:23

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05462.501.444 /пет хиляди четиристотин шестдесет и две точка петстотин и едно точка четиристотин четиридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, одобрени със заповед № РД-18-34/15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК - София, с административен адрес: с. Борино, п.к. 4824, ул. „Въча“ № 8, с площ от 1674 /хиляда шестстотин седемдесет и четири/ кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, при съседи на имота с идентификатори: 05462.501.5023 /пет хиляди четиристотин шестдесет и две точка петстотин и едно точка пет хиляди двадесет и три/; 05462.501.741 /пет хиляди четиристотин шестдесет и две точка петстотин и едно точка седемстотин четиридесет и едно/; 05462.501.742 /пет хиляди четиристотин шестдесет и две точка петстотин и едно точка седемстотин четиридесет и две/; 05462.501.5026 /пет хиляди четиристотин шестдесет и две точка петстотин и едно точка пет хиляди двадесет и шест/; 05462.236.71 /пет хиляди четиристотин шестдесет и две точка двеста тридесет и шест точка седемдесет и едно/; 05462.236.14 /пет хиляди четиристотин шестдесет и две точка двеста тридесет и шест точка четиринадесет/; 05462.501.1060 /пет хиляди четиристотин шестдесет и две точка петстотин и едно точка хиляда и шестдесет/, ВЕДНО с построената в имота СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 05462.501.444.1 /пет хиляди четиристотин шестдесет и две точка петстотин и едно точка четиристотин четиридесет и четири точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Борино, одобрени със заповед № РД-18-34/15.06.2010г. на изпълнителния директор на АГКК - София, с административен адрес: с. Борино, п.к. 4824, ул. „Въча“ № 8, със застроена площ 155 /сто петдесет и пет/ кв.м., брой етажи - 4 /четири/, с предназначение - жилищна сграда - еднофамилна, представляваща „Жилищна сграда – къща за гости“ - въведена в експлоатация, съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № 135/05.06.2013 г. на общ. Борино.

ЧСИ

Име: Тодор Стефанов Витанов
Служебен номер: 918
Телефон: 0301 81 - 101
E-mail: [email protected]
Адрес: Смолян, гр.Смолян, ул. Дичо Петров №38, ет. 1, офис
Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Тодор Стефанов Витанов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3958
  • Продажба на МПС: 251
  • Продажба на имущество: 298