Производствен имот

Начална цена: 459200.00 лв. Покажи в EUR

3827 кв.м., ПЛОВДИВ
гр.Пловдив, район Северен, ул.Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, местност ИНДЖЕРЛИЙКА

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 19.12.2019 15:00
Публикувана на: 07.11.2019 10:16

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.8.192, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Пловдив, район Северен, ул.Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, местност ИНДЖЕРЛИЙКА, площ от 3827 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 8.191, съседи: 56784.8.140, 56784.8.194, 56784.8.193, 56784.8.178, 56784.8.134, 56784.8.135, 56784.54.207, 56784.8.138, 56784.8.172, ведно с построените в него сгради, а именно: сграда с идентификатор 56784.8.192.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Пловдив,р-н Северен, ул. Местност Инджерлийка-масив 8 № 192, застроена площ: 62 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, сграда с идентификатор 56784.8.192.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, застроена площ: 120 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, сграда с идентификатор 56784.8.192.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Пловдив,р-н Северен, ул. Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, застроена площ: 35 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, сграда с идентификатор 56784.8.192.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, застроена площ: 78 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, сграда с идентификатор 56784.8.192.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Пловдив,р-н Северен, ул. Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, застроена площ: 20 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, сграда с идентификатор 56784.8.192.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, застроена площ: 170 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:няма, сграда с идентификатор 56784.8.192.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Пловдив,р-н Северен, ул. Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, застроена площ: 224кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план:няма, сграда с идентификатор 56784.8.192.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Местност Инджерлийка - масив 8 № 192, застроена площ: 301 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, сграда с идентификатор 56784.8.192.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-108/13.01.2011 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес на сградата: гр. Пловдив,р-н Северен, ул. Местност Инджерлийка-масив 8 № 192, застроена площ: 201 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: 56784.8.192.3; 56784.8.192.4, 56784.8.192.2, номер по предходен план: няма, ведно с всички подобрения и приращения в имотите.

ЧСИ

Име: Людмила Тодорова Мурджанова
Служебен номер: 819
Телефон: 032 - 624161
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри №18, ет.2, офис 10А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Людмила Тодорова Мурджанова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3972
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 279