Производствен имот

Начална цена: 1660960.00 лв. Покажи в EUR

11042 кв.м., ПЛОВДИВ
гр.Пловдив, район Северен, местност ИНДЖЕРЛИЙКА

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 19.12.2019 14:30
Публикувана на: 07.11.2019 10:40

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.8.178, гр.Пловдив, общ.Пловдив, обл.Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед:КД-14-16-909/11.07.2011г на Началника на СГКК-Пловдив, адрес на поземления имот: гр.Пловдив, район Северен, местност ИНДЖЕРЛИЙКА, площ от 11042 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 8.178, квартал 8, парцел 008178 - производствен и скл.база за алумин.дограма и метални констр., съседи: 56784.8.195, 56784.8.4, 56784.8.134, 56784.8.192, 56784.8.193, ведно с построените в него сгради, а именно: сграда с идентификатор 56784.8.178.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-909/11.07.2011 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес на сградата: гр. Пловдив, р-н Северен, Местност Инджерлийка, застроена площ: 479 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: сграда със смесено предназначение, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, сграда с идентификатор 56784.8.178.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-909/11.07.2011 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес на сградата: гр. Пловдив, р-н Северен, Местност Инджерлийка, застроена площ: 4401 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, ведно с всички подобрения и приращения в имота.

ЧСИ

Име: Людмила Тодорова Мурджанова
Служебен номер: 819
Телефон: 032 - 624161
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри №18, ет.2, офис 10А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Людмила Тодорова Мурджанова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3972
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 279