Склад

Начална цена: 37600.00 лв. Покажи в EUR

365 кв.м., ХАСКОВО
местност "Казан топра"

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Калинка Стайкова Араклиева
Срок: от 19.11.2019 до 19.12.2019
Обявяване на: 20.12.2019 10:30
Публикувана на: 07.11.2019 11:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

СГРАДА с идентификатор 77195.31.17.5 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, тридесет и едно, точка, седемнадесет, точка, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Хасково, общ.Хасково, обл.Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на Изп. директор на АК, с адрес: гр.Хасково, местност „Казан топра”, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.31.17 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, тридесет и едно, точка, седемнадесет/, със застроена площ: 365.00 кв.м. /триста шестдесет и пет квадратни метра/, брой етажи: 1, с предназначение: Промишлена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при граници и съседи на поземления имот: имоти с идентификатори: 77195.31.5, 77195.31.4, 77195.31.3, 77195.31.19 и 77195.31.28 - ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА - 37 600 лв. /тридесет и седем хиляди и шестотин лева/ с вкл. ДДС, от които данъчна основа - 31 333 лв. и ДДС -6 267 лв.

ЧСИ

Име: Калинка Стайкова Араклиева
Служебен номер: 771
Телефон: 038 - 626662
E-mail: [email protected]
Адрес: Хасково, ул. Преслав № 31, ет.3, оф.12
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Калинка Стайкова Араклиева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3627
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262