Парцел

Начална цена: 147000.00 лв. Покажи в EUR

5874 кв.м., ПЛОВДИВ
гр.Пловдив, район Северен, Местност Инджерлийка

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
Срок: от 18.11.2019 до 18.12.2019
Обявяване на: 19.12.2019 14:00
Публикувана на: 07.11.2019 11:14

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.8.140, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009г на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Пловдив, район Северен, Местност Инджерлийка, площ от 5874 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за складова база, категория на земята при неполивни условия: 5, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 008140, працел: 008140-складова дейност, съседи: 56784.8.141, 56784.8.142, 56784.8.194, 56784.8.192, 56784.8.172, 56784.8.2, ведно с всички подобрения и приращения в имота.

ЧСИ

Име: Людмила Тодорова Мурджанова
Служебен номер: 819
Телефон: 032 - 624161
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри №18, ет.2, офис 10А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Людмила Тодорова Мурджанова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3972
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 279