Хотел

Начална цена: 302400.00 лв. Покажи в EUR

462 кв.м., АСЕНОВГРАД
гр.Асеновград, ул.Хаджи Димитър №8

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
Срок: от 17.11.2019 до 17.12.2019
Обявяване на: 18.12.2019 15:00
Публикувана на: 07.11.2019 12:05

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

½ ид.част от Поземлен имот с идентификатор 00702.512.249, находящ се в гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г.на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-83/10.03.2008г.на Началник на СГКК-Пловдив, адрес на поземления имот: гр.Асеновград, ул.Хаджи Димитър №8, площ: 462 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 991, квартал 73, парцел ІХ-991, съседи: 00702.512.250, 00702.512.236, 00702.512.248, 00702.512.25, 00702.512.247, ВЕДНО с находящата се в имота Сграда с идентификатор 00702.512.249.3, включваща следните самостоятелни обекти : СОС с идентификатор 00702.512.249.3.1; СОС с идентификатор 00702.512.249.3.2; СОС с идентификатор 00702.512.249.3.3; СОС с идентификатор 00702.512.249.3.4; СОС с идентификатор 00702.512.249.3.5, СОС с идентификатор 00702.512.249.3.6 и находяща се в гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г.на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-16-83/10.03.2008г.на Началник на СГКК-Пловдив, адрес на сградата: гр.Асеновград, ул.Хаджи Димитър №8, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 00702.512.249, стар идентификатор на поземления имот: няма, номер по предходен план на поземления имот: 991, квартал 73, парцел ІХ-991, съседи на поземления имот: 00702.512.250, 00702.512.236, 00702.512.248, 00702.512.25, 00702.512.247; застроена площ: 221 кв.м., брой етажи: 5, предназначение: хотел, състоящ се от подземен гараж, ресторант и три жилищни етажа, за което е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 47/ 28.03.2008 г., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

ЧСИ

Име: Людмила Тодорова Мурджанова
Служебен номер: 819
Телефон: 032 - 624161
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри №18, ет.2, офис 10А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Людмила Тодорова Мурджанова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3972
  • Продажба на МПС: 268
  • Продажба на имущество: 279