Земеделска земя

Начална цена: 288.00 лв. Покажи в EUR

1000 кв.м., Мезек
м. Кавака

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 13:50
Публикувана на: 07.11.2019 13:00

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 47737.70.18 /четиридесет и седем хиляди седемстотин тридесет и седем точка седемдесет точка осемнадесет/, находящ се в с. Мезек, общ. Свиленград, обл. Хасково; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1260/19.06.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на поземления имот: местност КАВАКА; площ: 1000 кв. м. /хиляда квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; категория на земята: 4 /четвърта/; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: 070018; съседи: 47737.70.348, 47737.70.19, 47737.70.43, 47737.70.37, 47737.70.17

ЧСИ

Име: Захари Георгиев Запрянов
Служебен номер: 875
Телефон: 038 - 626 444
E-mail: [email protected]
Адрес: Хасково, ул. Преслав No28, ет.4
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Захари Георгиев Запрянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3627
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262