Земеделска земя

Начална цена: 256.32 лв. Покажи в EUR

1409 кв.м., Мезек
м. Чукура

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
Срок: от 11.11.2019 до 11.12.2019
Обявяване на: 12.12.2019 14:00
Публикувана на: 07.11.2019 13:05

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 47737.41.40 /четиридесет и седем хиляди седемстотин тридесет и седем точка четиридесет и едно точка четиридесет/, находящ се в с. Мезек, общ. Свиленград, обл. Хасково; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1260/19.06.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на поземления имот: местност ЧУКУРА; площ: 1409 кв. м. /хиляда четиристотин и девет квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; категория на земята: 5 /пета/; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: 041040; съседи: 47737.35.118, 47737.41.1, 47737.41.191, 47737.41.192

ЧСИ

Име: Захари Георгиев Запрянов
Служебен номер: 875
Телефон: 038 - 626 444
E-mail: [email protected]
Адрес: Хасково, ул. Преслав No28, ет.4
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Захари Георгиев Запрянов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3627
  • Продажба на МПС: 206
  • Продажба на имущество: 262